Online számla-adatszolgáltatás

-
kategória: ÁFA

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a számlák online adatszolgáltatására vonatkozóan.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jelenleg olyan belföldi adóalany* által kiállított számlákra vonatkozik, melynél:

  • az áthárított adó meghaladja a 100 ezer forintot és
  • a vevő magyar adószámmal rendelkező adóalany,

azaz magánszemélynek, és közösségi, illetve harmadik országbeli adószámmal rendelkező adóalanynak kiállított számlák esetében nincs adatszolgáltatási kötelezettség a jelenlegi szabályozás szerint.

* Belföldi adóalany (áfaalany) az a személy, aki (amely) gazdasági tevékenységet folytat és adószámmal rendelkezik, azaz ide tartoznak cégek, adószámos külföldi vállalkozások, más szervezetek (pl. adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület, stb.), egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 2020. július 1-től és 2021. január 1-től változnak.

2020. július 1-től

Eltörlik a 100.000 Ft-os értékhatárt, így 2020. július 1 – 2021. január 1. közötti időszakban adatszolgáltatás alá fog esni minden olyan számla, ahol:

  • a vevő magyar adószámmal rendelkező adóalany.

Az értékhatár eltörlésével adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt, ha számláját más belföldi adóalanynak állítja ki, abban az esetben is, ha a számla nem tartalmaz áthárított áfa-t (fordított adózás, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel áfamentes, alanyi adómentes). Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, hogy minden adóalany részére kiállított számlán fel kell tüntetni a vevő adószámát.

2021. január 1-től

Minden számláról adatot kell szolgáltatni, így a belföldi és külföldi magánszemélyeknek és vállalkozásoknak kiállított számlákról, közösségi ügyletekről szóló számlákról és az exportértékesítésről kiállított számlákról is, kivéve

  • a Közösségben letelepedett vagy ott lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalanyok részére nyújtott telekommunikációs szolgáltatásokról, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokról, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról (a továbbiakban együtt: távolról is nyújtható szolgáltatások - áfa tv. 45/A) kiállított számlákról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség sztornó és helyesbítő számlák esetében is él.

Számlakibocsátás

2020. július 1-jétől a számla kibocsátására vonatkozó korábbi 15 napos határidő 8 napra csökken, azaz áfát tartalmazó számlákat legkésőbb a teljesítést (előlegszámla esetén a fizetendő adó megállapítását) követő 8 napon belül ki kell állítani.

Az adatszolgáltatás teljesítése

Az adatszolgáltatás teljesítése történhet

  • a kézi számlák adatainak a NAV Online Számla rendszerben történő manuális rögzítésével. Ha a számlán az áthárított adó összege az 500 000 forintot meghaladja, 1 naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő 4 naptári napon belül kell benyújtani az adatszolgáltatást;
  • arra alkalmas számlázó programmal, online számlázó rendszerrel kiállított számlák esetében a program az adatokat a számlakiállítást követően azonnal, automatikusan elektronikus úton megküldi az adóhatóságnak.

Az adatszolgáltatás nem teljesítése esetén a bírságtételek sem változnak, egyéni vállalkozó esetén számlánként 200.000,- Ft, minden más adóalany esetén számlánként 500.000,- Ft a kiszabható mulasztási bírság maximuma.

Összesítő jelentés (M lap)

Összhangban az adatszolgáltatásokkal, belföldi összesítő jelentés esetén is megszűnik a 100.000,- Ft-os értékhatár 2020. július 1-jétől, tehát minden bejövő számlát szerepeltetni kell az összesítő jelentésben, ami alapján az adóalany áfát von le. Az M lapon az áfa-mentes számlákat nem kell szerepeltetni.

Az összesítő jelentésben továbbra is a befogadott számlán szereplő teljes adóalapot és általános forgalmi adó összeget kell feltüntetni, attól függetlenül, hogy a számlabefogadó csak részben él adólevonási jogával.

Szeretnénk felhívni azon ügyfeleink figyelmét, akik könyvelése saját könyvelési programban történik pl. SAP, MS Dynamics AX, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szoftver fejlesztőjével, annak érdekében, hogy a fentiekben bemutatott jogszabályváltozásnak eleget tudjunk tenni július 1-től. A programnak képesnek kell lennie minden bejövő számla automatikus átemelésére az ÁNYK rendszerbe.  

Gubicza Krisztina

okl. adószakértő, ügyvezető