Minimálbér-emelés 2023. december

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a kormányrendeletben előírt minimálbér-emelésre vonatkozó legfontosabb változásokról.

A 2023.11.20-án megjelent 508/2023.(XI.20.) Kormányrendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2023.12.01-től emelkedik.

  • a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók bruttó bére 266.800,- Ft/hóra módosul, napi 8 órás munkaviszony esetén;
  • a garantált bérminimum összege 326.000,- Ft/hó lesz.

A decemberi minimálbéremeléssel az alábbi, jogszabályban előírt tételek módosulnak, amelyek a tárgyhó első napján érvényes minimálbérhez vannak kötve:

  • a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adójának alapja a 112,5%-os szorzó miatt 300.150,- Ft / 366.750,- Ft hóra változik
  • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén (pl. megbízás) akkor válik biztosítottá a magánszemély, ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 %-át, tehát 80.040,- Ft-ot (vagy naptári naponként ennek harmincad részét). Ezzel egyidejűleg a járulékfizetési alsó határ is 80.040,- Ft/hó lesz
  • EKHO esetén a munkabérnek a 266.800,- Ft feletti részére vehető figyelembe az ekho-nyilatkozat
  • adómentes munkabérelőleg (OMB), amennyiben a folyósítás 2023. decemberében történik: 5 * 266.800,- Ft = 1.334.000,- Ft, és futamideje maximum 6 hónap
  • az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher összege 2.700,- Ft/nap

A jogszabály eltérő hatálydátumot ír azoknál a juttatásoknál, támogatásoknál, ellátásoknál, melyek összege a minimálbér alapján van meghatározva (pl. táppénz, GYED maximum). Ezek esetében csak a 2024. januárra vonatkozó összegnél kell alkalmazni az új összegeket.

Takács Gabriella, HR tanácsadó

Gubicza Krisztina, okl. adószakértő