Adóváltozások 2024

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a 2024. január 1-jétől hatályos adóváltozások jelentősebb elemeiről.

 

1. Az adózás rendjéről szóló törvény

Automatikus részletfizetés

Társaságok is élhetnek a részletfizetési kedvezmény lehetőségével (legfeljebb 1 millió forint adótartozásig évente egy alkalommal kérhető 6 havi pótlékmentesrészletfizetés).

Társaságok adófizetése devizában

Az EUR-ban és USD-ben történő társasági és iparűzési adó fizetését szabályozó kormányrendeleti előírások bekerültek az adózás rendjéről szóló törvénybe.

Gépjárműadó

A gépjárműadót (a korábbi évi két alkalom helyett) évi egyszeri alkalommal április 15-ig kell megfizetni. Magánszemélyek 5 havi részletben történő megfizetést kérelmezhetnek, ha kérelmüket a tárgyév június 30. napjáig benyújtják az adóhatóságnak.

Csoportos társasági adóalanyiság

A tevékenységét év közben kezdő adózónak az adóhatósági bejelentkezéstől számított 30 napon belül kell benyújtani kérelmét, ha csoportos társasági adóalany tagjaként kíván csatlakozni. Már működő adózó esetén változatlan, hogy adóév november 1. és 20. között lehet benyújtani az adóhatósághoz a csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozás iránti kérelmet.

 

2. Általános forgalmi adó

Teljesítési hely

A 2022/542/EU tanácsi irányelv által módosított 2006/112/EK tanácsi irányelvvel összhangban

 • az adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre való belépést biztosítják – ideértve az ezekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is –, a teljesítés helye a főszabály szerint alakul, amennyiben az eseményen, rendezvényen a részvétel virtuálisan történik;
 • nem adóalanyok részére nyújtott mindazon szolgáltatások esetében, amelyeket online közvetítés útján vagy egyéb virtuális megoldás segítségével tesznek hozzáférhetővé, a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

ÁFA bevallás (eÁfa)

2024. január 1-jétől az adóalanyok az áfa-bevallási kötelezettségüknek az alábbiak szerint tehetnek eleget:

 1. az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával, vagy
 2. az adóhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen a rendelkezésükre bocsátott adatokat kiegészítik, módosítják, majd az ekként összeállított bevallástervezetet jóváhagyják, vagy
 3. az adóhatóság által közzétett módon és adatszerkezetben gépi interfész alkalmazásával továbbított adatokból összeállított adónyilvántartást bevallásként jóváhagyják.

KÉRJÜK ÜGYFELEINKET, HOGY AZ E-ÁFA ÉRTESÍTÉST NE HAGYJÁK JÓVÁ, mert amennyiben az adóalany több módon is benyújtja bevallását, akkor az elsőként benyújtott bevallás minősül az adóalany bevallásának és azt csak önellenőrzéssel lehet helyesbíteni.

Áfakulcs-változások

 • a hetenként legalább négyszer megjelenő kiadványok (napilapok) áfakulcsa a korábbi 5%-ról 0%-ra csökken
 • műalkotások importjának áfa kulcsa 5%
 • az 5%-os áfakulcs hatálya alá tartozó speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek) VTSZ besorolása pontosításra került
 • VTSZ 1806 és 2106 alá tartozó desszert jellegű tejtermékek, amelyek korábban 27%-os kulcs alá tartoztak, 18%-os áfakulcs alá kerülnek.

Számla-kibocsátás határidők

 • olyan EU-s szolgáltatásnyújtás esetén, amelynél a szolgáltatást igénybe vevő fizeti az áfát (reverse charge), a számlát a teljesítés hónapját követő hó 15. napjáig kell kiállítani (nem változott);
 • amennyiben a teljesítésig, illetve a teljesítés napján, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig megtérítik az ellenértéket (kp-ban vagy átutalással), a számlát haladéktalanul ki kell állítani;
 • az előbbiekben nem említett egyéb esetben 8 napon belül kell a számlát kibocsátani (nem változott).

Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)

2024-től életbe lép az új visszaváltási díjas rendszer (DRS), ami az áfára is kihatással van. A kötelezően visszaváltási díjas, nem újra használható termékek (pl. PET palack) esetében a forgalmi adó alapjába alapesetben nem tartozik bele a visszaváltási díj. Abban az esetben azonban, ha az ilyen visszaváltási díjas termékeket nem váltják vissza, az termékértékesítésnek minősül, amely után áfát kell fizetni. Az áfa alapja ekkor maga a visszaváltási díj, amely már az áfa összegét is tartalmazza. Áfa fizetésére a vissza nem váltott termékek esetében a betétdíjas visszaváltási rendszert üzemeltető adóalany kötelezett. Az áfafizetési kötelezettség megállapításának napja a naptári év utolsó napja.

 

3. Társasági adó

Elhatárolt veszteség

A 2014. december 31-ig keletkezett elhatárolt veszteséget korlátlan ideig lehet felhasználni az adózás előtti eredmény csökkentésére (a korábbi 2030. december 31.-i korlát törlésre került).

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás kedvezménye

Az EU Általános Csoportmentességi Rendelet (GBER) 2023. júliustól érvényes módosításai kerültek integrálásra a TAO tv. szabályai közé.

 

A társaságiadó-kedvezményben lévő jelentős változás, hogy az elszámolható költségeknek a meghatározása pontosításra került. A Tao tv. fogalmi rendszere kiegészült az alternatív beruházás, felújítás definíciójával, amely az adózó által végrehajtandó beruházáshoz, felújításhoz hasonló termelési kapacitással és élettartammal rendelkező olyan beruházás, felújítás, amely eleget tesz az érvényben lévő uniós szabványoknak és amelyet az adózó adókedvezmény vagy más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.

Kérjük ügyfeleinket, hogy – igény esetén – az energiahatékonysági adókedvezmény további részleteivel kapcsolatban legyenek kedvesek kollégáinkat keresni.

 

4. Egyéb adók

Reklámadó

2024. december 31-ig a reklámadó mértéke az adóalap 0%.

 

5. Helyi iparűzési adó

Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése adóéven belül egybefüggő 181 napnál rövidebb ideig tart, akkor 2024-től a helyi iparűzési adóban nem szűnik meg az adókötelezettség, ami azt jelenti, hogy ilyen szüneteltetés esetén nem kell soron kívüli adóbevallást beküldeni.

2024-től abban az esetben, ha valaki egyéni vállalkozóként és őstermelőként is alanya az iparűzési adónak, akkor a kisvállalkozói iparűzési adó értékhatárába az őstermelői bevétele is beleszámít.

 

Budapest, 2024. január 15.

 

Gubicza Krisztina

okleveles adószakértő