Adó- és TB-változások 2024

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban röviden szeretnénk tájékoztatást adni a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2024. évi adóváltozásokról.

Minimálbér

minimálbér bruttó 266.800,- Ft

garantált minimálbér bruttó 326.000,- Ft

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 11 300,- Ft/hó (napi 380,- Ft), melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás

2024-től az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő külön közteher szociális hozzájárulási adónak minősül, de a közterhet továbbra is az Efo tv. szabályai szerint kell teljesíteni és a szociális hozzájárulási adó kedvezményei sem alkalmazhatóak rá.

 

Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, a fizetés felső határa 266 800,- Ft x 24 = 6 403 200,- Ft.

A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető kedvezmény alkalmazási köre módosul. Csak a magyar állampolgárságú munkavállalók, az EGT tagállamok állampolgárai után, és a Magyarországgal határos nem EGT-államok (Ukrajna, Szerbia) állampolgárainak foglalkoztatása esetén lehet majd ezt érvényesíteni.

 

Személyi kedvezmény

Mértéke havonta a minimálbér 5%-a, azaz 13.335,- Ft. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági járadékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény.

 

Cafeteria

Havi bevallásról negyedévesre változik a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások közterheinek a bevallási és megfizetési rendje. Abban a negyedévben kell bevallani és megfizetni majd a járulékokat, amelybe a juttatás hónapja beleesik.

 

Béren kívüli juttatások

Széchenyi kártya (SZÉP-kártya)

E juttatás után a munkáltatónak (kifizetőnek) 15% személyi jövedelemadó és 13% Szocho fizetési kötelezettsége keletkezik (28%).

 

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15% személyi jövedelemadón felül 13% Szocho fizetési kötelezettsége is keletkezik.

 • Szép kártya korláton felüli rész
 • Csekély értékű ajándék évi 3alkalommal a minimálbér 10%-áig
 • Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott támogatás
 • A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
 • Cégtelefon használatának 20%-a után
 • Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé-, tea-, üdítőfogyasztása) (SZJA 70.§ 3. bek. b.) pont).

 

Adómentes juttatások

 • Védőszemüveg juttatás
 • Óvoda, bölcsőde költsége
 •  A juttató által vendéglátás keretében üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként adott, a törvényben meghatározott borászati termék (palackozott, oltalmi megjelöléssel ellátott), azzal a kitétellel, hogy az ajándékozónak nyilvántartást kell vezetnie, amelyből megállapítható a beszerzés forrása és a termék felhasználásának módja.
 • Sportrendezvényre és Kulturális szolgáltatásra szóló belépő a minimálbér összegéig
 • Munkába járás saját gépjárművel min. 18,- Ft/km, max. 30,- Ft/km

 

NEM VÁLTOZOTT

Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15%, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében is alkalmazandó.

2020.01.01-jétől élethosszig mentesülnek a - munkával szerzett jövedelmek utáni – személyi jövedelemadó fizetés alól azok az anyák, akik minimum 4 gyerek után családi pótlékra voltak jogosultak (legalább 12 éven keresztül), függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek.

 

Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

Az alábbi kifizetések után kell Szocho-t fizetni:

 • béren kívüli juttatások
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem
 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék
 • vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem

 

KIVA

KIVA mértéke maradt 10%.

 

Adókedvezmények

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe,

 • egy gyermekre 66 670,- Ft,
 • két gyermekre 133 330,- Ft,
 • három vagy több gyermekeseknél 220 000,- Ft minden eltartott gyermek után,
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670,- Ft-tal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik.

 

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

 

30 év alatti anyák kedvezménye

A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

Legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónaptól jár, és legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

 

25 év alattiak szja-mentessége

A 25. életévét be nem töltött magánszemély (a továbbiakban: fiatal) egyes, munkavégzéssel szerzett jövedelmeit meghatározott értékhatárig adóalapcsökkentő kedvezményként veheti figyelembe, amennyiben a havi jövedelme nem haladja meg a bruttó 576 601,- Ft-ot.

Ha a fiatal jövedelme meghaladja az átlagkeresetet, akkor csak a különbözet után kell szja-t fizetnie.

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, ameddig a fiatal még nem haladta meg a 25 éves kort.

 

Az adókedvezmények érvényesítési sorrendje

 1. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 2. 25 év alattiak szja-mentessége
 3. 30 év alatti anyák kedvezménye
 4. személyi kedvezmény
 5. az első házasok kedvezménye
 6. családi kedvezmény

Budapest, 2024. január 15.

Takács Gabriella,HR tanácsadó

Gubicza Krisztina, okl. adószakértő