Adó- és TB-változások 2023

Az alábbiakban röviden szeretnénk tájékoztatni a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2023. évi adóváltozásokról.

Minimálbér

minimálbér bruttó 232.000,- Ft
garantált minimálbér bruttó 296.400,- Ft


Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 9.600,- Ft/hó (napi 320,- Ft), melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.
Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha ez meghaladja a háromhavi összeget, akkor a magánszemély TAJ kártyája érvénytelenné válik és ezáltal a tb-támogatott egészségügyi szolgáltatásokat térítésmentesen nem veheti igénybe mindaddig, amíg a tartozást meg nem téríti.
Az adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő személy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését, ha a magánszemély hitelt érdemlően – különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal – igazolja, hogy
• huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
• a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.
2023. január 1-jétől a fenti adatszolgáltatás alapján az egészségbiztosítási szerv érvényteleníti a külföldön élő kötelezett személy tajszámát és a külföldi biztosításra tekintettel az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettségét a nyilvántartásában lezárja.


25 év alattiak szja-mentessége

A 25. életévét be nem töltött magánszemély (a továbbiakban: fiatal) egyes, munkavégzéssel szerzett jövedelmeit meghatározott értékhatárig adóalapcsökkentő kedvezményként veheti figyelembe, amennyiben a havi jövedelme nem haladja meg a bruttó 499 952,- Ft-ot.
Ha a fiatal jövedelme meghaladja az átlagkeresetet, akkor csak a különbözet után kell szja-t fizetnie.
A kedvezmény azokra a hónapokra jár, ameddig a fiatal még nem haladta meg a 25 éves kort.


30 év alatti anyák szja kedvezménye

A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.
Legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónaptól jár, és legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.


Új adómentes juttatási lehetőség rövid időre itt tartózkodó külföldiek esetében

Adómentes lesz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott vagy egyéb felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony alapján szerzett jövedelem, amennyiben azt olyan személy szerzi, aki a TB szabályok szerint külföldi (pl. nincs magyar lakcíme), és magyarországi tartózkodása a tevékenységvégzés időszaka alatt 30 napot nem halad meg.


SZÉP-kártya

A SZÉP-kártya alszámláin 2022. október 15-ig jóváírt összegeket 2023. május 31-ig lehet kedvező adózás mellett felhasználni. Ezen túlmenően 15% adót vonnak a SZÉP kártyán maradt összegből.
2023. január 1-jétől megszűnnek a SZÉP-kártya alszámlái (csak szálláshely számla lesz), így az arra utalt összeget továbbra is szabadon lehet felhasználni a jogszabályban meghatározott alábbi célokra:
• szálláshely-szolgáltatás
• melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatás
• szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás
A keretösszeg marad 450.000,- Ft/év.
Az addig a három különböző zsebben lévő összegeket 2023. január 8-án átvezetik a szálláshely zsebre, így összeadódnak az egyes alszámlákra feltöltött összegek, és január 9-től csak erre a zsebre lehet utalni.


Családi adókedvezmény tartósan beteg gyerek után

2023. január 1-jétől a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik.


NEM VÁLTOZOTT


Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15%, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb jogcímen (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) megszerzett jövedelem tekintetében is alkalmazandó.
2020.01.01-jétől élethosszig mentesülnek a – munkával szerzett jövedelmek utáni – személyi jövedelemadó fizetés alól azok az anyák, akik minimum 4 gyerek után családi pótlékra voltak jogosultak (legalább 12 éven keresztül), függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek.


Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

Az alábbi kifizetések után kell Szocho-t fizetni:
• béren kívüli juttatások
• béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
• kamatkedvezményből származó jövedelem
• vállalkozásból kivont jövedelem
• értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
• osztalék
• vállalkozói osztalékalap
• árfolyamnyereségből származó jövedelem.


KIVA

KIVA mértéke maradt 10%.


Adókedvezmények

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe,
• egy gyermekre 66.670,- forint,
• két gyerekre 133.330,- forint
• három vagy több gyermekeseknél 220.000,- forint minden eltartott gyermek után.

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

Személyi kedvezmény

A személyi kedvezmény a minimálbér 5%-a és az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető igénybe. Az szja megtakarítás így jelenleg 11.600,- Ft havonta.
Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági járadékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény.

Az adókedvezmények érvényesítési sorrendje

1. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
2. 25 év alattiak szja mentessége
3. személyi kedvezmény
4. az első házasok kedvezménye
5. családi kedvezmény.


Cafeteria

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15% személyi jövedelemadón felül 13% Szocho fizetési kötelezettsége is keletkezik.

Szép kártya korláton felüli rész
Ajándékutalvány évi 1 alkalommal a minimálbér 10%-áig (max. 23.200,- Ft)
Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott támogatás
A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
Cégtelefon használatának 20%-a után
Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé, tea, üdítő fogyasztása) (SZJA 70.§ 3. bek. b.) pont)

Adómentes juttatások

Védőszemüveg juttatás
Óvoda, bölcsőde költsége
Sportrendezvényre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő a minimálbér összegéig
Munkába járás saját gépjárművel max. 15 Ft/km

Takács Gabriella
HR tanácsadó

Gubicza Krisztina
okl. adószakértő

Budapest, 2023. január 9.