Adó- és tb-változások 2021

-
kategória: cafeteria, járulék, személyi jövedelemadó, TB

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2021. évi adóváltozásokról.

Minimálbér (2021. február 1-jétől)

minimálbér: bruttó 167.400,- Ft

garantált minimálbér: bruttó 219.000,- Ft

 

Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15%, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelem tekintetében is alkalmazandó.

2020.01.01-jétől élethosszig mentesülnek a – munkával szerzett jövedelmek utáni – személyi jövedelemadó fizetés alól azok az anyák, akik minimum 4 gyerek után családi pótlékra voltak jogosultak (legalább 12 éven keresztül), függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek.

 

TB

2020. július 1-jével a jelenleg megkülönböztetett nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási (pénzbeli és természetbeni) és munkaerő-piaci járulék megszűnt, helyette egységesen 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulék fizetendő. A 10%-os nyugdíjjárulék ugyanakkor továbbra is alkalmazható lesz bizonyos esetekben.

 

Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%.

Az alábbi kifizetések után kell Szocho-t fizetni:

 • béren kívüli juttatások
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem
 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék,
 • vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem

 

Osztalék adózása

Az osztalék után fizetendő adó mértéke 15%, Szocho mértéke 15,5%.

A 15,5% szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetnie, amíg a Szocho alá eső jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének a 24-szeresét. A korlátba nem számítanak bele a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelmek.

Nem kell a kifizetőnek levonni az adót, ha nyilatkozik arról, hogy a jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt.

Ha a nyilatkozó magánszemély jövedelme mégsem éri el az adófizetési felső határt, akkor az őt terhelő adót 6%-kal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában be kell vallania, és a bevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetnie.

Ha a magánszemély az adót a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg, vagy a kifizető többet vont le a fizetendő adónál, a túlfizetést az adóévre benyújtott szja-bevallásában visszaigényelheti.

 

Szocho-kedvezmények

Változás, hogy a kedvezmények már nemcsak 100 ezer forintig, hanem a mindenkori minimálbér összegéig érvényesíthetők.

2020. évben igénybe vehető kedvezmények:

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • három vagy több gyermeket nevelő, a munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
   

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2020-ban is már csak a 15% személyi jövedelemadót kell fizetni, természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékokat nem.

2020. július 1-jétől nem csak az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, hanem valamennyi dolgozó nyugdíjast megillet a járulékkedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás formájától (pl. megbízás keretében végzett munka után).

 

VÁLTOZÁSOK

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 8.000,- Ft/hó, melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.

Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha ez meghaladja a háromhavi összeget, akkor a magánszemély TAJ-kártyája érvénytelenné válik és ezáltal a tb-támogatott egészségügyi szolgáltatásokat térítésmentesen nem veheti igénybe mindaddig, amíg a tartozást meg nem téríti.

 

Adókedvezmények

 

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe,

 • egy gyermekre 66.670,- forint,
 • két gyermekre 133.330,- forint
 • három vagy több gyermekeseknél 220.000,- forint minden eltartott gyermek után.

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

Személyi kedvezmény

Átalakul a személyi kedvezmények köre, melynek értelmében a jelenleg a minimálbér 5%-áig igénybe vehető adókedvezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig. Az szja megtakarítás várhatóan 8.055,- Ft lesz havonta (a minimálbér esetleges növelése ezt is befolyásolhatja), azaz a kedvezmény összege nem változik, csak az érvényesítés módja.

Súlyosan fogyatékos személynektovábbra is azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. sz. Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági járadékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény.

Az adókedvezmények érvényesítési sorrendje

 • első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény,
 • az első házasok kedvezménye
 • családi kedvezmény.
   

Szakképzési hozzájárulás

Az idei évtől a szakképzési hozzájárulás alapja már megegyezik a szociális hozzájárulási adó (Szocho) alapjával.

1,5%-os szakképzési hozzájárulás is terheli az

 • egyéb jövedelmet
 • béren kívüli juttatásokat
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat
 • kamatkedvezményből származó jövedelmet is, amennyiben a kifizetőt terheli a szociális hozzájárulási adó
 • üzleti utazáson felmerült étkezést és más szolgáltatást
 • telefon magánhasználatot
 • üzleti partnerek részére nyújtott reprezentációt
 • üzleti ajándékot
 • a csekély értékű ajándékot
 • önkéntes kölcsönös biztosító pénztári célzott szolgáltatásra befizetett összeget

A SZÉP kártyára utalt juttatások után 2021. július 1-jétől kell megfizetni az 1,5%-os szakképzési hozzájárulást.

 

Cafeteria

 

SZÉP-kártya

2021. június 30-ig meghosszabbításra került a SZÉP-kártya juttatások szociális hozzájárulási adó mentessége.

2021. január 1. és 2021. június 30. közötti keretösszeg:

 • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
 • szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

2021. július 1-jétől az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz.

 • szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint,
 • szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint

A törvényben meghatározott keretösszegek az adóévre vonatkoznak. Ha a munkáltató az első félévben már annyi juttatást adott, hogy az kimeríti a következő juttatás időpontjában hatályos szabályok szerinti keretösszeget, akkor a keretösszeget meghaladó rész már csak egyes meghatározott juttatásként adható.

 

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15% személyi jövedelemadón felül 15,5% Szocho és 1,5% Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezik.

 • SZÉP-kártya korláton felüli rész
 • Ajándékutalvány évi 1alkalommal a minimálbér 10%-áig (max. 16.100,- Ft)
 • Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott támogatás
 • A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
 • Cégtelefon használatának 20%-a után
 • Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé-, tea-, üdítőfogyasztása) (SZJA 70.§ 3. bek. b.) pont)

 

Adómentes juttatások

 • Védőszemüveg juttatás
 • Óvoda, bölcsőde költsége
 • Sportrendezvényre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő a minimálbér összegéig
 • Munkába járás saját gépjárművel max. 15,- Ft/km

Budapest, 2021. január 31.

 

Takács Gabriella HR tanácsadó
Gubicza Krisztina okl. adószakértő