A Munka Törvénykönyvét érintő, 2023. január 1-jétől hatályos változások

Az alábbiakban szeretnénk rövid tájékoztatást nyújtani a Munka Törvénykönyvét érintő, 2023. január 1-jétől hatályos változásokról.

Munkaszerződés-módosítás a munkavállaló részéről

A munkavállaló – a munkaviszony első 6 hónapját kivéve – gyermeke 8 éves koráig kérheti a munkavégzés helyének vagy a munkarendjének módosítását, illetve a távmunkában vagy a részmunkaidőben történő foglalkoztatását.

Kérelmét írásban indokolnia kell, megjelölve a módosítás hatályát is. A munkáltatónak 15 napon belül válaszolnia kell, elutasítás esetén indoklással. A válasz elmulasztása vagy a kérelem jogellenes elutasítása esetén a bíróság pótolja a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát.

Próbaidő

Rövid munkaviszonyoknál a próbaidőt is arányosítani kell.

Ha a munkáltató 12 hónapnál rövidebb időre köt munkaszerződést a munkavállalóval, akkor köteles lesz a próbaidőt is megfelelően arányosítani, tehát például 6 hónapos határozott idő esetében a maximális próbaidő 1,5 hónap lehet, amelyet kollektív szerződés további maximum 1,5 hónapra tud majd növelni.

Az új rendelkezések szerint határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás esetén próbaidő nem köthető ki.

A próbaidővel kapcsolatos másik új szabály, hogy januártól a munkáltatók az azonnali hatályú felmondást a próbaidő utolsó napjáig postára adhatják, és az sem lesz probléma, ha a munkavállaló a próbaidő után veszi csak át a dokumentumot.

Határozott idejű munkaszerződés

Egy határozott idejű munkaviszonyt továbbra is csak a munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehet meghosszabbítani.

Meghosszabbítás, vagy a határozott időtartam megszűnését követő 6 hónapon belül egy újabb határozott idejű munkaviszony azonos vagy hasonló munkakörre történő létesítése esetén próbaidőt nem lehet kikötni.

Szabadságok

 • A szabadság kiadása

A munkáltatók januártól jogot kapnak arra, hogy kivételes gazdasági érdek vagy jelentős működési ok esetében a már jóváhagyott szabadság kiadását megtagadják, vagy azt legfeljebb 60 nappal későbbre halasszák. Ezt azonban minden egyes esetben indokolniuk és igazolniuk kell, továbbá a módosítással kapcsolatos kárt és költséget is meg kell téríteniük.

 • Apasági szabadság

Az apa gyermeke születése esetén az azt követő második hónap végéig 10 munkanap apasági szabadságra jogosult (az eddigi 5 helyett), amelyet legfeljebb két részletben, a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

Azonban a távolléti díj 100%-a csak 5 napra jár, a másik 5 napra csak a távolléti díj 40%-a illeti meg a munkavállalót.

 • Szülői szabadság

A gyermeke 3 éves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg a munkavállalót, azonban erre az időre csak a távolléti díj 10%-a jár (amelyet még csökkenteni kell a gyermekgondozási díj, vagy a gyermekgondozást segítő ellátás összegével).

Ez a szabadság mind a két szülőt megilleti, de a gyermek 3 éves kora után már nem igényelhető, és pénzben sem megváltható.

 • Gondozói munkaidő kedvezmény

Ez a munkavégzés alóli mentesülés azt a célt szolgálja, hogy a munkavállaló a beteg hozzátartozóját vagy a vele együtt élő társát gondozza, ha ezt a beteg személy kezelőorvosa igazolja.

Januártól legfeljebb évi 5 munkanapot jelentő gondozói munkaidő-kedvezményt lehet igénybe venni, mely nem szabadság, hanem igazolt távollét, tehát erre az évi legfeljebb 5 munkanapra nem jár díjazás.

Munkabér hiányában erre a kieső időre a munkavállaló köteles lesz egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Ezt a járulékot a munkáltatók természetesen átvállalhatják a dolgozóiktól.

A munkaviszony megszüntetésének új szabálya

A törvény egyes esetekben (pl. próbaidő, vagy ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolási kötelezettség nélkül lehetővé tette a munkáltató számára a munkaviszony megszüntetését.

Az új rendelkezések szerint azonban ezekben az esetekben is kötelező lehet a felmondás munkáltató általi indokolása. Ha ugyanis a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésére

 • a gondozási szabadság,
 • az apasági szabadság,
 • a szülői szabadság
 • a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele

alatt kerül sor, a munkavállaló 15 napon belül benyújtott kérelmére a munkáltató 15 napon belül köteles a munkaviszony megszüntetését megindokolni.

Kiegészül a felmondási tilalmak köre

A felmondási tilalmak olyan időtartamok, amikor bizonyos élethelyzetre vagy állapotra tekintettel nem lehet felmondani a munkavállalónak. Ezek:

 • a szülési szabadság,
 • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
 • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
 • a várandósság, valamint az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
 • a gondozási szabadság,
 • az apasági szabadság,
 • a szülői szabadság.

 

Tájékoztató levelünk, általános jellegéből adódóan, nem minősül döntést megalapozó tanácsadásnak. Erre tekintettel kérjük, hogy a jelen tájékoztató levélben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérdésekkel keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Budapest, 2023. január 20.

 

Takács Gabriella, HR tanácsadó