2022. évi adóváltozások

-
kategória: cafeteria, járulék, személyi jövedelemadó, TB

Az alábbiakban röviden szeretnénk tájékoztatást nyújtani a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2022. évi adóváltozásokról.

Minimálbér

minimálbér                             bruttó 200.000,- Ft

garantált minimálbér             bruttó 260.000,- Ft

 

Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13% lesz.

Az alábbi kifizetések után kell Szocho-t fizetni:

 • béren kívüli juttatások
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem
 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék
 • vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem

 

Szakképzési hozzájárulás

2022.01.01-től megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 8.400,- Ft/hó (napi 280,- Ft), melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.

Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha ez meghaladja a háromhavi összeget, akkor a magánszemély TAJ kártyája érvénytelenné válik és ezáltal a tb támogatott egészségügyi szolgáltatásokat térítésmentesen nem veheti igénybe mindaddig, amíg a tartozást meg nem téríti.

 

25 év alattiak szja-mentessége

A 25. életévét be nem töltött magánszemély (a továbbiakban: fiatal) a munkavégzéssel szerzett jövedelmeit meghatározott értékhatárig adóalap-csökkentő kedvezményként veheti figyelembe, amennyiben a havi jövedelme nem haladja meg a bruttó 401.800,- Ft-ot (2021. júliusi átlagjövedelem összege).

Ha a fiatal jövedelme meghaladja az átlagkeresetet, akkor csak a különbözet után kell szja-t fizetnie.

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, ameddig a fiatal még nem haladta meg a 25 éves kort.

 

KIVA

KIVA mértéke 10%-ra csökken (előző évben 11% volt).

 

EKHO

A kifizető által teljesítendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke 13%-ra csökken.

 

SZÉP kártya

2022. szeptember 30-ig meghosszabbításra került a SZÉP-kártya alzsebek közötti átjárhatóság lehetősége, mely szerint a szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően – bármely alszámlán lévő egyenleget elfogadhatja, illetve a kártyabirtokos azt felhasználhatja.

2022. január 1-jétől az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz:

 • szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint,
 • szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint.

 

NEM VÁLTOZOTT

 

Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15%, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében is alkalmazandó.

2020.01.01-jétől élethosszig mentesülnek a - munkával szerzett jövedelmek utáni – személyi jövedelemadó fizetés alól azok az anyák, akik minimum 4 gyerek után családi pótlékra voltak jogosultak (legalább 12 éven keresztül), függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek.

 

Adókedvezmények

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe,

 • egy gyermekre 66 670 forint,
 • két gyerekre 133.330 forint,
 • három vagy több gyermekeseknél 220 000 forint minden eltartott gyermek után.

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

Személyi kedvezmény

Átalakul a személyi kedvezmények köre, melynek értelmében a jelenleg a minimálbér 5%-ig igénybe vehető adókedvezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig. Az szja megtakarítás várhatóan 10.000,- Ft lesz havonta (a minimálbér esetleges növelése ezt is befolyásolhatja), azaz a kedvezmény összege nem változik, csak az érvényesítés módja.

Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági járadékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény.

Az adókedvezmények érvényesítési sorrendje

 1. első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 2. 25 év alattiak szja mentessége
 3. személyi kedvezmény
 4. az első házasok kedvezménye
 5. családi kedvezmény.

 

Cafeteria

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15% személyi jövedelemadón felül 13% Szocho-fizetési kötelezettsége is keletkezik.

 • Szép kártya korláton felüli rész
 • Ajándékutalvány évi 1 alkalommal a minimálbér 10%-áig (max. 20.000,- Ft)
 • Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott támogatás
 • A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
 • Cégtelefon használatának 20%-a után
 • Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé, tea üdítő fogyasztása) (SZJA 70.§ 3. bek. b.) pont).

 

Adómentes juttatások

 • Védőszemüveg juttatás
 • Óvoda, bölcsőde költsége
 • Sportrendezvényre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő a minimálbér összegéig
 • Munkába járás saját gépjárművel max. 15,- Ft/km

Budapest, 2022. január 5.

Takács Gabriella HR tanácsadó
Gubicza Krisztina okl. adószakértő