A CONSULTATIO a lehető legjobb szolgáltatást kívánja nyújtani az Ön számára. Ennek érdekében az Ön weboldalon tett látogatásáról információkat tárolunk ún. cookie-k formájában. Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. A weboldalon a cookie-k használatára vonatkozó részletes információk az "Adatvédelem" linkre kattintással érhetők el. Ugyanitt visszautasíthatja a cookie-k használatát és a böngésző beállításait ennek megfelelően módosíthatja. Adatvédelem-hez

Transzferár-dokumentációval kapcsolatos változások 2018

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a transzferár-dokumentációval kapcsolatos, 2018. január 1-jétől hatályos legfontosabb változásokról.

Copyright: Andreas Hermsdorf/Pixelio

Az új előírásokat kötelező jelleggel a 2018-ban kezdődő üzleti évről készítendő transzferár-dokumentáció esetében kell először alkalmazni. (A naptári évvel megegyező üzleti év esetében ez a 2018. évről 2019. május 31-ig készítendő dokumentációt jelenti.)

A 2017. évi transzferár-dokumentáció esetében – a naptári évvel megegyező üzleti év esetében ez a 2017. évről 2018. május 31-ig készítendő dokumentációt jelenti – az új szabályok alkalmazása választható.

I. A Fődokumentum (Master file) kötelező alkalmazása

Az alábbiakban összesítjük az alkalmazható transzferárdokumentáció-típusokkal kapcsolatos legfontosabb változást:

Transzferárdokumentáció-típusok 2017. december 31-ig:

Közös nyilvántartás, melynek részei:

 • Fődokumentum (Master file)
 • Specifikus nyilvántartás

A Fődokumentum (Master file) a vállalatcsoport valamennyi, az EU-ban illetőséggel rendelkező tagjára vonatkozó közös, szabványosított információkat tartalmazza.

A specifikus nyilvántartás tartalmazza a magyar társaság adatait, tevékenységének leírását és a magyar társaság és kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletek bemutatását, elemzését.

Alkalmazása: választható

Önálló nyilvántartás

Az önálló nyilvántartás tartalmazza a magyar társaság adatait, tevékenységének leírását és a magyar társaság és kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletek bemutatását, elemzését

Alkalmazása: választható

Transzferárdokumentáció-típusok 2018. január 1-jétől:

Nyilvántartás, melynek részei:

 • Fődokumentum (Master file)
 • Helyi dokumentum

A Fődokumentum (Master file) minimálisan kötelező tartalmi elemeit az alábbiakban ismertetjük.

A helyi dokumentum tartalmazza a magyar társaság adatait, tevékenységének leírását és a magyar társaság és kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletek bemutatását, elemzését.

Alkalmazása: kötelező

 

A Fődokumentumot (Master file-t) praktikusan a cégcsoport anyavállalata készíti el, hiszen ő a cégcsoport azon tagja, aki rendelkezik valamennyi szükséges adattal, információval.

A Fődokumentum (Master file) 2018. január 1-jétől a transzferár-nyilvántartás kötelező tartalmi eleme. A transzferár-nyilvántartásokkal kapcsolatos előírások megsértése miatt az adóhatóság nyilvántartásonként 2 millió Ft-ig (ismételt jogsértés esetén 4 millió Ft-ig) terjedő mulasztási bírság kiszabására jogosult.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a cégcsoport anyavállalata (vagy a cégcsoport más, erre a feladatra kijelölt tagja) nem készíti el, illetőleg nem adja át a Fődokumentumot (Master file-t) a magyar cégcsoporttagnak, akkor a magyar társaságnak kell gondoskodnia annak elkészítéséről.

Az egyes országok előírásai között előfordulhatnak eltérések a Fődokumentum (Master file) tartalmi elemeire vonatozóan, ezért az alábbiakban felsoroljuk a magyar szabályozás szerint minimálisan kötelező tartalmi elemeket, melyek meglétét az adóhatóság biztosan vizsgálni fogja egy esetleges ellenőrzés során:

Szervezeti felépítés

 • A csoport jogi struktúrája.
 • A csoport tulajdonosi struktúrája.
 • A szervezetek földrajzi elhelyezkedését szemléltető ábra.

A csoport bemutatása

 • Az üzleti eredmény mozgatórugói
 • A csoport öt legnagyobb termékének és szolgáltatásának, továbbá a csoport forgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú termékek és szolgáltatások

ellátási láncának bemutatása árbevétel szerint (táblázat vagy grafikon formában is bemutatható);

főbb földrajzi piacainak bemutatása.

 • A csoport tagjai közötti, jelentős szolgáltatási megállapodásokról (kivéve kutatás-fejlesztési szolgáltatások)

szóló lista;

a megállapodások rövid leírása, beleértve a jelentős szolgáltatásokat nyújtó fő helyszínek kapacitásainak leírását, valamint a transzferár-képzési politikát a szolgáltatási költségek allokálására és a csoporton belül fizetendő szolgáltatási díjak meghatározására vonatkozóan.

 • Tömör funkcionális elemzés, amely bemutatja az egyes csoporton belüli szereplők értékteremtéshez való hozzájárulását, különösen az elvégzett kulcsfontosságú funkciókat, a jelentős viselt kockázatokat, a jelentős felhasznált eszközöket.
 • Az üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz (akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatása.

Immateriális javak

 • A csoport immateriális javak fejlesztését, tulajdonlását és hasznosítását érintő átfogó stratégiájának bemutatása, beleértve a fő kutatás-fejlesztési létesítmények és a kutatás-fejlesztési menedzsment földrajzi elhelyezkedését is.
 • A jelentős immateriális javak vagy azok csoportjainak, továbbá azok jogi tulajdonosainak felsorolása.
 • Az immateriális javakra vonatkozó, kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodások felsorolása, beleértve a költség-hozzájárulási megállapodásokat, legfontosabb kutatási szolgáltatási és licenc megállapodásokat.
 • A csoport transzferár-megállapítási politikájának általános bemutatása a kutatás-fejlesztési és az immateriális jószágok vonatkozásában.
 • Kapcsolt vállalkozások közötti, az érintett üzleti év során bekövetkezett bármely, immateriális jószágban fennálló jelentős érdekeltség átengedésének általános bemutatása, beleértve a kapcsolt vállalkozásokat, az országokat és az átengedésért kapott vagy nyújtott kompenzációt.

Pénzügyi tevékenység

 • A csoport finanszírozásának általános bemutatása, beleértve a nem kapcsolt hitelezőkkel kötött jelentős finanszírozási megállapodásokat.
 • A csoport valamennyi olyan tagjának azonosító adatai, amely a csoport részére központi finanszírozást nyújt, beleértve az országot, amelynek joga irányadó a finanszírozó szervezet működésére, továbbá a szervezet tényleges üzletvezetésének helyét.
 • A csoport a kapcsolt vállalkozások közötti finanszírozási megállapodásokat illető általános transzferár-megállapítási politikájának bemutatása.

Pénzügyi és adózási helyzet

 • A csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolója, ennek hiányában egyéb pénzügyi beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból készített beszámoló.
 • A csoport hatályos egyoldalú szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolása és rövid bemutatása, továbbá más adózási megállapodások (ideérve többek között a feltételes adómegállapítási határozatokat), amelyek a jövedelem országok közötti elosztásával kapcsolatosak.

II. Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások

Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások vonatkozásában a szokásos piaci árnak tekintendő haszonkulcstartomány felső határa változott 2018. január 1-jétől:

Szokásos piaci árnak minősülő haszonkulcs 2017. december 31-ig: 3%-10%
Szokásos piaci árnak minősülő haszonkulcs 2018. január 1-jétől: 3%-7%

Tehát a szokásos piaci ártartomány felső határa 10%-ról 7%-ra csökkent; visszatért ezáltal a korábbiakban (2012.01.01.-2013.06.20. közötti időszakban) hatályos felső értékhatár.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 2018. január 1-jét követően bonyolított alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásnak minősülő ügyletek elszámolása során fokozottan ügyeljenek az alkalmazott haszonkulcs mértékére.

Az új előírásokat kötelező jelleggel a 2018-ban kezdődő üzleti évről készítendő transzferár-dokumentáció esetében kell először alkalmazni. (A naptári évvel megegyező üzleti év esetében ez a 2018. évről 2019. május 31-ig készítendő dokumentációt jelenti.)

A 2017. évi transzferár-dokumentáció esetében – a naptári évvel megegyező üzleti év esetében ez a 2017. évről 2018. május 31-ig készítendő dokumentációt jelenti – az új szabályok alkalmazása választható.

Jelen összefoglalónk tájékoztató jellegű, általános információkat tartalmaz; nem minősül döntést megalapozó, teljes értékű szakmai tanácsnak.

Erre tekintettel kérjük, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérdéseikkel keressék munkatársainkat.

Budapest, 2018. január 21.

Dr. Boros Anikó Emese adótanácsadó
Gubicza Krisztina okl. adószakértő·        

·        

 

 

 

 

 

 

 

To top