A CONSULTATIO a lehető legjobb szolgáltatást kívánja nyújtani az Ön számára. Ennek érdekében az Ön weboldalon tett látogatásáról információkat tárolunk ún. cookie-k formájában. Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. A weboldalon a cookie-k használatára vonatkozó részletes információk az "Adatvédelem" linkre kattintással érhetők el. Ugyanitt visszautasíthatja a cookie-k használatát és a böngésző beállításait ennek megfelelően módosíthatja. Adatvédelem-hez

Adó- és tb-változások 2020

Az alábbiakban röviden szeretnénk tájékoztatni a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2020. évi adóváltozásokról.

Forrás: CONSULTATIO

Minimálbér

minimálbér: bruttó 161.000,- Ft

garantált minimálbér: bruttó 210.600,- Ft

Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15 %, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelem tekintetében is alkalmazandó.

2020.01.01-jétől élethosszig mentesülnek a – munkával szerzett jövedelmek utáni – személyi jövedelemadó fizetés alól azok az anyák, akik minimum 4 gyerek után családi pótlékra voltak jogosultak (legalább 12 éven keresztül), függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek.

TB

2020. július 1-jével a jelenleg megkülönböztetett nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási (pénzbeli és természetbeni) és munkaerő-piaci járulék megszűnik, helyette egységesen 18,5 % mértékű társadalombiztosítási járulék lesz. A 10 %-os nyugdíjjárulék ugyanakkor továbbra is alkalmazható lesz bizonyos esetekben.

Szociális hozzájárulási adó (szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5  %.

Az alábbi kifizetések után kell szocho-t fizetni:

 • béren kívüli juttatások
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem
 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék
 • vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem

Osztalék adózása

Az osztalék után fizetendő adó mértéke 15 %, szocho mértéke 17,5 %.

A 17,5 % szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni, amíg a szocho alá eső jövedelem a tárgyévben eléri a minimálbér összegének a 24-szeresét. A korlátba nem számítanak bele a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelmek.

Nem kell a kifizetőnek levonni az adót, ha az adózó nyilatkozik arról, hogy a jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt.

Ha a nyilatkozó magánszemély jövedelme mégsem éri el az adófizetési felső határt, akkor az őt terhelő adót 6 %-kal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában be kell vallania, és a bevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetnie.

Ha a magánszemély az adót a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg, vagy a kifizető többet vont le a fizetendő adónál, a túlfizetést az adóévre benyújtott szja-bevallásában visszaigényelheti.

Szocho-kedvezmények

Változás, hogy a kedvezmények már nemcsak 100 ezer forintig, hanem a mindenkori minimálbér összegéig érvényesíthetők.

2020. évben igénybe vehető kedvezmények:

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • három vagy több gyermeket nevelő, a munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2020-ban is már csak a 15 % személyi jövedelemadót kell fizetni, természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékokat nem.

2020. július 1-jétől nem csak az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, hanem valamennyi dolgozó nyugdíjast megillet a járulékkedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás formájától (pl. megbízás keretében végzett munka után).

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 7.710,-Ft/hó, melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.

Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha ez meghaladja a három havi összeget, akkor a magánszemély TAJ kártyája érvénytelenné válik és ezáltal a tb-támogatott egészségügyi szolgáltatásokat nem veheti igénybe térítésmentesen mindaddig, amíg a tartozást meg nem téríti.

Adókedvezmények

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe:

 • egy gyermekre 66.670,- Ft,
 • két gyermekre 133.330,- Ft,
 • három vagy több gyermekeseknél 220.000,- Ft minden eltartott gyermek után.

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

Személyi kedvezmény

Súlyosan fogyatékos magánszemélynél vehető figyelembe a mindenkori minimálbér 5 %-ának megfelelő összeg, mely az adóalapot csökkenti. Érvényesíthető a fogyatékosság kezdő hónapjától ezen állapot fennállása idején.

Cafeteria

2020-ban is a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású cafeteria-elem. Minden más juttatás kedvező adózása megszűnik, vagyis a jövedelemmel azonos módon adózik.

Béren kívüli juttatások

Széchenyi kártya (évi maximum 450.000,- Ft-ig).

E juttatások után a munkáltatónak (kifizetőnek) 15 % személyi jövedelemadó és 17,5 % szocho-fizetési kötelezettsége keletkezik (32,5 %).

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15 % személyi jövedelemadón felül 17,5 % szocho-fizetési kötelezettsége is keletkezik (38,3%).

 • SZÉP-kártya korláton felüli rész
 • Ajándékutalvány évi 1 alkalommal a minimálbér 10%-áig (max. 16.100,- Ft)
 • Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott támogatás
 • A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
 • Cégtelefon használatának 20 %-a után
 • Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé-, tea-, üdítőfogyasztása) (SZJA 70. § 3. bek. b.) pont)

Adómentes juttatások

 • Védőszemüveg juttatás
 • Óvoda, bölcsőde költsége
 • Sportrendezvényre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő a minimálbér összegéig
 • Munkába járás saját gépjárművel max. 15,- Ft/km

Az előzőekben fel nem sorolt, korábban (2018. évben) cafeteria-elemként adható juttatások bérként adóznak:

 • Helyi utazási bérlet
 • Erzsébet-utalvány
 • Munkahelyi étkezés
 • Készpénzösszeg juttatás
 • Mobilitás célú lakhatási támogatás
 • Lakáscélú támogatás
 • Diákhitel támogatás
 • Kockázati biztosítás (egészség)
 • Önkéntes biztosítópénztárba utalt munkáltató hozzájárulás, ha nem célzott támogatásnak minősül

Budapest, 2020. január 3.

Takács Gabriella HR-tanácsadó

Gubicza Krisztina okl. adószakértő

 

 

To top