A CONSULTATIO a lehető legjobb szolgáltatást kívánja nyújtani az Ön számára. Ennek érdekében az Ön weboldalon tett látogatásáról információkat tárolunk ún. cookie-k formájában. Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. A weboldalon a cookie-k használatára vonatkozó részletes információk az "Adatvédelem" linkre kattintással érhetők el. Ugyanitt visszautasíthatja a cookie-k használatát és a böngésző beállításait ennek megfelelően módosíthatja. Adatvédelem-hez

Adó- és tb-változások 2019

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2019. évi adóváltozásokról.

Forrás: CONSULTATIO

Minimálbér

minimálbér: bruttó 149.000,- Ft

garantált minimálbér: bruttó 195.000,- Ft

Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15 %, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelem tekintetében is alkalmazandó.

EHO

Az EHO megszűnik, helyette Szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%.

Mivel az EHO, mint adónem kivezetésre került, így a jövőben helyette Szocho-t kell fizetni az alábbi kifizetések után is.

 • béren kívüli juttatások
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem
 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék
 • vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem

Osztalék adózása

Az osztalék után fizetendő adó mértéke 15 %, Szocho mértéke 19,5%.

A 19,5% Szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni, amíg a Szocho alá eső jövedelem a tárgyévben eléri a minimálbér összegének a 24-szeresét. A korlátba nem számítanak bele a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelmek.

Nem kell a kifizetőnek levonni az adót, ha az adózó nyilatkozik arról, hogy a jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt.

Ha a nyilatkozó magánszemély jövedelme mégsem éri el az adófizetési felső határt, akkor az őt terhelő adót 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában be kell vallania, és a bevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetnie.

Ha a magánszemély az adót a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg, vagy a kifizető többet vont le a fizetendő adónál, a túlfizetést az adóévre benyújtott szja-bevallásában visszaigényelheti.

Szocho kedvezmények

A kedvezmények már nemcsak 100 ezer forintig, hanem a mindenkori minimálbér összegéig érvényesíthetők.

2019. évben igénybe vehető kedvezmények:

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • három vagy több gyermeket nevelő, a munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

Eltörölt Szocho kedvezmények:

 • 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • tartósan álláskereső személy után érvényesíthető adókedvezmény
 • gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény
 • szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások után érvényesíthető adókedvezmény

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni, természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékokat nem.

Mivel az Mt. szerinti munkaviszonyuk után nem lesz biztosított a saját jogú nyugdíjasnak minősülő munkavállaló, így Szocho fizetés sem terheli a munkáltatót.

2018. december 31-én az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, 2019. évben továbbra is foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas munkavállalók biztosítási jogviszonyát 2018. december 31-ével le kell zárni és a biztosítási jogviszony megszűnését a ’T1041-es adatlapon be kell jelenteni.

Ez nem vonatkozik azokra a nyugdíjasokra, akiket megbízásban vagy vállalkozásban foglalkoztatnak.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 7.500,- Ft/hó, melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.

Adókedvezmények

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe,

 • egy gyermekre 66.670 forint,
 • két gyermekre 133.330 forint
 • három vagy több gyermekeseknél 220.000 forint minden eltartott gyermek után.

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

Személyi kedvezmény

Súlyosan fogyatékos magánszemélynél vehető figyelembe a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő összeg, mely az adóalapot csökkenti. Érvényesíthető a fogyatékosság kezdő hónapjától ezen állapot fennállása idején.

Cafeteria

2019-ben a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású cafeteria-elem. Minden más juttatás kedvező adózása megszűnik, vagyis a jövedelemmel azonos módon adózik.

Béren kívüli juttatások:

Széchenyi kártya (évi maximum 450 000 forintig).

E juttatások után a munkáltatónak (kifizetőnek) 15% személyi jövedelemadó és 19,5% Szocho fizetési kötelezettsége keletkezik (34,5%).

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15 % személyi jövedelemadón felül 19,5 % Szocho fizetési kötelezettsége is keletkezik (40,7%).

 • Szép kártya korláton felüli rész
 • Ajándékutalvány évi 1 alkalommal a minimálbér 10%-áig
 • Önkéntes nyugdíjpénztárakba utalt foglalkoztatói hozzájárulása
 • Önkéntes egészségpénztárba utalt célzott támogatás
 • A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
 • Cégtelefon használatának 20%-a után
 • Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé, tea, üdítő fogyasztása) (SZJA 70.§ 3. bek. b.) pont)

Adómentes juttatások

 • Védőszemüveg juttatás
 • Óvoda, bölcsőde költsége
 • Sportrendezvényre és Kulturális szolgáltatásra szóló belépő (utalvány nem adható)
 • Kockázati biztosítás (megszűnt az adómentesség, de a biztosítási év lejáratáig (évforduló), de legfeljebb 2019. december 31-éig megmarad)
 • Munkába járás saját gépjárművel max. 15 Ft/km

Az előzőekben fel nem sorolt, korábban cafeteria elemként adható juttatások bérként adóznak.

 • Helyi utazási bérlet
 • Erzsébet utalvány
 • Munkahelyi étkezés
 • Kézpénzösszeg juttatás
 • Mobilitás célú lakhatási támogatás
 • Lakáscélú támogatás
 • Diákhitel támogatás
 • Kockázati biztosítás (egészség)
 • Önkéntes biztosítópénztárba utalt munkáltató hozzájárulás, ha nem célzott támogatásnak minősül

Szép-kártya változások

2019. január 1-től a Szép-kártya igénylés nem a munkáltatón keresztül történik, hanem a magánszemélynek saját magának kell megigényelnie a Pénztárszolgáltatónál.

Amennyiben a magánszemély a SZÉP Kártyára átutalt összeget az utalás évét követő második naptári év május 31-éig nem használja fel, úgy az összeg után annak erejéig és terhére felszámított havi díj a fel nem használt pénzeszköz 3%-a, melyet a magánszemély fizet meg.

2019. januártól minden dolgozónak lesz 3 számlaszáma a „zsebekhez”. A munkáltatónak januártól már ezekre a számlaszámokra kell utalni a Szép-kártya feltöltést. Ehhez minden dolgozónak el kell juttatnia a munkáltató részére a Pénztárszolgáltatótól kapott szerződését, melyen a számlaszámok szerepelnek.

Budapest, 2019. január 7.

Takács Gabriella HR tanácsadó
Gubicza Krisztina okl. adószakértő
 

To top