CONSULTATIO is using cookies on this website to save information about your visit. By using this website you agree to our use of cookies. Detailed information on the use of cookies on this site is available by clicking on "data privacy". Link Data Privacy

Számlázóprogram online bekötése

A számlázó programok online bekötésével kapcsolatos legfrissebb információkról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

Forrás: CONSULTATIO

A jelenleg ismert, már kihirdetésre került előírások szerint 2018. július 1-jétől kötelező online adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság (NAV) felé

  • a számlázó programmal kiállított számlákról és számlával egy tekintet alá eső okiratokról,
  • melyek ÁFA tartalma a 100.000 HUF-ot eléri vagy meghaladja és
  • a vevő egy belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

Fontos, hogy adatszolgáltatást nem csupán a fenti tulajdonságokkal rendelkező számlákról kell teljesíteni, hanem azok módosításáról, érvénytelenítéséről is.

Közzétételre került az adatszolgáltatás részleteit tartalmazó jogszabály tervezete, illetőleg az adóhatóság is elindította kapcsolódó internetes honlapját, melyen a már elkészült adatállományok tesztelhetőek.

Hangsúlyozzuk, hogy a vonatkozó jogszabály-módosítás még nem jogerős, ugyanakkor az előírások várhatóan a tervezetben foglaltak szerint fognak hatályba lépni.

Vonatkozó jogszabályi előírások – Tervezet

A vonatkozó rendelettervezet előírásai szerint 2018. július 1-jétől a számlázó programoknak a fentiekben részletezett tulajdonságokkal rendelkező számlákról, számlával egy tekintet alá eső okiratokról az alábbiak szerint online adatszolgáltatás kell teljesíteniük a NAV felé:

  • Az adatszolgáltatást legalább az ÁFA törvény szerinti kötelező adattartalommal kell teljesíteni.
  • Az adatokat a számla kiállítását követően azonnal, de legfeljebb a számla kiállítását követő 24 órán belül kell elektronikusan továbbítani a NAV felé.
  • Üzemzavar esetén az akadály megszűnését követő 24 órán belül kell az adatokat továbbítani a NAV felé.
  • Az adatszolgáltatás regisztrációt követően teljesíthető.
  • A közzétett rendelettervezet tartalmazza a sémaállományt, melyben az adatszolgáltatást teljesíteni kell.

A fentiekből látható, hogy a vonatkozó előírások szerint az online adatszolgáltatást a számlázó programnak automatikusan, emberi beavatkozás nélkül kell elvégeznie.

Az online adatszolgáltatás tehát a számlázó programokkal szemben megfogalmazott követelmény.

Tesztrendszer

A számlázó programok online adatszolgáltatásának tesztelését az alábbi honlapon tudják elvégezni:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/faces/index.xhtml

Szeretnénk jelezni, hogy egyelőre ez egy tesztrendszer; használata és az adatszolgáltatás önkéntes. Az adóhatóság célja a tesztrendszerrel, hogy biztosítsa a felkészülést a 2018. július 1-jétől kötelező online adatszolgáltatásra.

A tesztrendszer használata regisztrációhoz kötött.

Fontos továbbá, hogy ezen a honlapon kerülnek közzétételre az aktuális technikai információk, illetve az online számlához kapcsolódó aktuális XSD sémaállomány.

Az online adatszolgáltatási állományok tesztelésével kapcsolatban felmerülő technikai kérdéseket a következő e-mail címre tudják küldeni: online_szamla@nav.gov.hu

A fentiekben hivatkozott honlap a magyar mellett angol nyelven is elérhető, azonban a tesztrendszerrel kapcsolatos dokumentumok egy része (pl. Felhasználói Kézikönyv) jelenleg csak magyar nyelven található meg a honlapon

ÁFA regisztrációval rendelkező adóalanyok

A fentiekben bemutatott előírások a Magyarországon kizárólag ÁFA regisztrációval rendelkező adóalanyokra is vonatkoznak, a magyar jogszabályok alapján kiállított számlák tekintetében.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az online adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése, illetőleg nem megfelelő tartalommal történő teljesítése esetén az adóhatóság akár 500.000 HUF összegű bírságot is kiszabhat számlánként.

Erre tekintettel javasoljuk, hogy mielőbb kezdjék meg a felkészülést az online adatszolgáltatásra.

A fentiekből látható, hogy az online adatszolgáltatás elsődlegesen informatikai kérdés. Erre tekintettel javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Önök által használt számlázó program fejlesztőjével, továbbítsák részére a NAV által létrehozott tesztrendszer elérhetőségét.

Jelen Összefoglalónk tájékoztató jellegű, általános információkat tartalmaz; nem minősül döntést megalapozó, teljes értékű szakmai tanácsnak.

Erre tekintettel kérjük, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérdéseikkel keressék munkatársainkat.

Budapest, 2017. december 10.

Dr. Boros Anikó Emese adótanácsadó

Gubicza Krisztina okl. adószakértő

To top