CONSULTATIO is using cookies on this website to save information about your visit. By using this website you agree to our use of cookies. Detailed information on the use of cookies on this site is available by clicking on "data privacy". Link Data Privacy

Cégkapu

Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban röviden tájékoztassuk a Cégkapun történő kötelező regisztrációval kapcsolatos előírásokról.

Forrás: CONSULTATIO

A Cégkapu

A Cégkapu és a kötelező regisztráció célja, hogy a papír alapú ügyintézést fokozatosan felváltsa az elektronikus ügyintézés. Hivatalos ügyek elektronikus úton történő ügyintézése jelenleg az Ügyfélkapun keresztül valósítható meg. Ügyfélkapun azonban kizárólag magánszemélyek regisztrálhatnak, melynek következtében – ha egy magánszemély egy vagy több gazdálkodó szervezetnek is képviselője, meghatalmazottja – gyakran keverednek a magánjellegű és a gazdálkodó szervezet(ek) képviselőjeként kapott hivatalos iratok.

A Cégkaput ezen probléma megoldására hozták létre. A cél az, hogy a gazdálkodó szervezeteknek is legyen egy saját, hivatalos felületük, mely alkalmas az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartásra.

A Cégkapu éles indulásával egy időben – 2018. január 1-jével – a Perkapu intézménye megszűnik. A gazdálkodó szervezetek peres ügyeivel kapcsolatos iratok, anyagok áthelyezése 2017 decemberében kezdődik.

A Cégkapu használata 2018. január 1-jétől kötelező.

A Cégkapu regisztráció elvégzésének határideje 2017. augusztus 30. volt. A vonatkozó előírások szerint a regisztráció 2017. december 31-ig hátrányos jogkövetkezmények nélkül elvégezhető.

2018. január 1-jétől az illetékes hatóságok jogosultak lesznek törvényességi felügyeleti eljárást vagy hatósági ellenőrzést kezdeményezni azokkal a gazdálkodó szervezetekkel szemben, melyek nem regisztráltak a Cégkapun.

Regisztráció a Cégkapun

A gazdálkodó szervezet Cégkapun történő regisztrációját az alábbi honlapon kell elvégezni:

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html

A regisztrációt alapvetően a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személynek kell elvégeznie. Ez az ún. automatikus regisztráció, mely a legegyszerűbb és leggyorsabb módja a regisztrációnak.

A regisztráció során a regisztrációt végző személyazonossága az alábbi módok valamelyikén ellenőrzésre kerül:

  • Ügyfélkapun keresztül
  • Elektronikus személyi igazolvánnyal
  • Részleges kódú telefonos azonosítással

Amennyiben a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy nem rendelkezik a fenti azonosítási formák egyikével sem, abban az esetben az alábbi lehetőségek vannak:

  • Egy Kormányablaknál kezdeményezi az Ügyfélkapun történő regisztrációját. (Álláspontunk szerint a fenti három lehetőség közül ezen azonosítási forma beszerzése a legegyszerűbb és leggyorsabb.)
  • A gazdálkodó szervezet képviselője meghatalmaz egy Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező személyt a Cégkapun történő regisztráció elvégzésére.Ebben az esetben a regisztráció során – a gazdálkodó szervezet képviselője által végzett regisztrációhoz képest – további dokumentumokat kell benyújtani.

A regisztrációhoz az alábbiakra van szükség:

  • Email-cím. Erre az email címre fognak érkezni a Cégkapuval kapcsolatos információk, értesítések; a Cégkapuval kapcsolatos általános kapcsolattartásra szolgál.
  • A regisztrációt végző személy azonosító adatai a választott azonosítási módtól függően.
  • A gazdálkodó szervezet adószáma

Amennyiben a regisztrációt nem a gazdálkodó szervezet képviselője, hanem egy meghatalmazott végzi, abban az esetben még az alábbi iratok szükségesek:

  • A gazdálkodó szervezet cégkivonata
  • A gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája
  • Meghatalmazás, továbbá a meghatalmazottnak egy elektronikus regisztrációs űrlapot is ki kell töltenie.

Ezen adatok birtokában néhány egyszerű lépésben elvégezhető a regisztráció.

Cégkapu megbízott – Cégkapu ügyintéző

Alapesetben a gazdálkodó szervezet regisztrációját végző személy lesz a Cégkapu megbízott. Azonban ez nem kötelező, más személy is kinevezhető erre a feladatra.

A Cégkapu megbízott az, aki a továbbiakban felelős a Cégkapu kezeléséért, a beérkező e-mailek figyeléséért, az azokkal kapcsolatos ügyintézésért. A Cégkapu megbízott minden információt tudni fog a gazdálkodó szervezetről, ismerni fogja valamennyi hivatalos és peres ügyének adatait.

Erre tekintettel azt javasoljuk, hogy a gazdálkodó szervezet képviselője legyen a Cégkapu megbízott.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, 2017 decemberétől lehetőség lesz egyes ügycsoportokra vonatkozóan Cégkapu ügyintézők kijelölésére, regisztrációjára; továbbá a tárhely szolgáltatás is ekkortól lesz elérhető.

Jelen összefoglalónk tájékoztató jellegű, általános információkat tartalmaz; nem tekinthető döntést megalapozó, teljes értékű szakmai tanácsnak.

A Cégkapu felülete jelenleg is fejlesztés alatt áll. Ennek következtében előfordulhat, hogy a fenti információk és a Cégkapu regisztráció, a Cégkapu használat során tapasztaltak eltérnek egymástól.

A Cégkapu regisztrációval kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz!

Budapest, 2017. november 10.

dr. Boros Anikó Emese adótanácsadó

Gubicza Krisztina okl. adószakértő

To top