CONSULTATIO is using cookies on this website to save information about your visit. By using this website you agree to our use of cookies. Detailed information on the use of cookies on this site is available by clicking on "data privacy". Link Data Privacy

Adó- és tb-változások 2021

Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a személyi jövedelemadót és járulékokat érintő 2021. évi adóváltozásokról.

Adóváltozások

Minimálbér (2021. február 1-jétől)

minimálbér: bruttó 167.400,- Ft

garantált minimálbér: bruttó 219.000,- Ft

 

Személyi jövedelemadó

Az adókulcs egységesen 15%, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelem tekintetében is alkalmazandó.

2020.01.01-jétől élethosszig mentesülnek a – munkával szerzett jövedelmek utáni – személyi jövedelemadó fizetés alól azok az anyák, akik minimum 4 gyerek után családi pótlékra voltak jogosultak (legalább 12 éven keresztül), függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek.

 

TB

2020. július 1-jével a jelenleg megkülönböztetett nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási (pénzbeli és természetbeni) és munkaerő-piaci járulék megszűnt, helyette egységesen 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulék fizetendő. A 10%-os nyugdíjjárulék ugyanakkor továbbra is alkalmazható lesz bizonyos esetekben.

 

Szociális hozzájárulási adó (Szocho)

A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%.

Az alábbi kifizetések után kell Szocho-t fizetni:

 • béren kívüli juttatások
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem
 • vállalkozásból kivont jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • osztalék,
 • vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem

 

Osztalék adózása

Az osztalék után fizetendő adó mértéke 15%, Szocho mértéke 15,5%.

A 15,5% szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetnie, amíg a Szocho alá eső jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének a 24-szeresét. A korlátba nem számítanak bele a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelmek.

Nem kell a kifizetőnek levonni az adót, ha nyilatkozik arról, hogy a jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt.

Ha a nyilatkozó magánszemély jövedelme mégsem éri el az adófizetési felső határt, akkor az őt terhelő adót 6%-kal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában be kell vallania, és a bevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetnie.

Ha a magánszemély az adót a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg, vagy a kifizető többet vont le a fizetendő adónál, a túlfizetést az adóévre benyújtott szja-bevallásában visszaigényelheti.

 

Szocho-kedvezmények

Változás, hogy a kedvezmények már nemcsak 100 ezer forintig, hanem a mindenkori minimálbér összegéig érvényesíthetők.

2020. évben igénybe vehető kedvezmények:

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • három vagy több gyermeket nevelő, a munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
   

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2020-ban is már csak a 15% személyi jövedelemadót kell fizetni, természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékokat nem.

2020. július 1-jétől nem csak az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, hanem valamennyi dolgozó nyugdíjast megillet a járulékkedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás formájától (pl. megbízás keretében végzett munka után).

 

VÁLTOZÁSOK

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Mértéke 8.000,- Ft/hó, melyet minden nem biztosításban töltött idő után fizetnie kell a magánszemélynek.

Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha ez meghaladja a háromhavi összeget, akkor a magánszemély TAJ-kártyája érvénytelenné válik és ezáltal a tb-támogatott egészségügyi szolgáltatásokat térítésmentesen nem veheti igénybe mindaddig, amíg a tartozást meg nem téríti.

 

Adókedvezmények

 

Családi kedvezmények

Az adóalapot csökkentő kedvezmény jövedelemkorlát nélkül vehető igénybe,

 • egy gyermekre 66.670,- forint,
 • két gyermekre 133.330,- forint
 • három vagy több gyermekeseknél 220.000,- forint minden eltartott gyermek után.

Első házasok kedvezménye

Az adóalap-csökkentő kedvezmény 33.335,- Ft/hó. A házasságkötés napját követő hónap első napjától jár 24 hónapon keresztül.

Személyi kedvezmény

Átalakul a személyi kedvezmények köre, melynek értelmében a jelenleg a minimálbér 5%-áig igénybe vehető adókedvezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig. Az szja megtakarítás várhatóan 8.055,- Ft lesz havonta (a minimálbér esetleges növelése ezt is befolyásolhatja), azaz a kedvezmény összege nem változik, csak az érvényesítés módja.

Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. sz. Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági járadékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény.

Az adókedvezmények érvényesítési sorrendje

 • első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény,
 • az első házasok kedvezménye
 • családi kedvezmény.
   

Szakképzési hozzájárulás

Az idei évtől a szakképzési hozzájárulás alapja már megegyezik a szociális hozzájárulási adó (Szocho) alapjával.

1,5%-os szakképzési hozzájárulás is terheli az

 • egyéb jövedelmet
 • béren kívüli juttatásokat
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat
 • kamatkedvezményből származó jövedelmet is, amennyiben a kifizetőt terheli a szociális hozzájárulási adó
 • üzleti utazáson felmerült étkezést és más szolgáltatást
 • telefon magánhasználatot
 • üzleti partnerek részére nyújtott reprezentációt
 • üzleti ajándékot
 • a csekély értékű ajándékot
 • önkéntes kölcsönös biztosító pénztári célzott szolgáltatásra befizetett összeget

A SZÉP kártyára utalt juttatások után 2021. július 1-jétől kell megfizetni az 1,5%-os szakképzési hozzájárulást.

 

Cafeteria

 

SZÉP-kártya

2021. június 30-ig meghosszabbításra került a SZÉP-kártya juttatások szociális hozzájárulási adó mentessége.

2021. január 1. és 2021. június 30. közötti keretösszeg:

 • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
 • szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

2021. július 1-jétől az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz.

 • szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint,
 • szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint

A törvényben meghatározott keretösszegek az adóévre vonatkoznak. Ha a munkáltató az első félévben már annyi juttatást adott, hogy az kimeríti a következő juttatás időpontjában hatályos szabályok szerinti keretösszeget, akkor a keretösszeget meghaladó rész már csak egyes meghatározott juttatásként adható.

 

Egyes meghatározott juttatások

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizetőnek a 15% személyi jövedelemadón felül 15,5% Szocho és 1,5% Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezik.

 • SZÉP-kártya korláton felüli rész
 • Ajándékutalvány évi 1alkalommal a minimálbér 10%-áig (max. 16.100,- Ft)
 • Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott támogatás
 • A kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles bevétel
 • Cégtelefon használatának 20%-a után
 • Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben viselt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy az döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (ide tartozik a saját munkavállalók kávé-, tea-, üdítőfogyasztása) (SZJA 70.§ 3. bek. b.) pont)

 

Adómentes juttatások

 • Védőszemüveg juttatás
 • Óvoda, bölcsőde költsége
 • Sportrendezvényre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő a minimálbér összegéig
 • Munkába járás saját gépjárművel max. 15,- Ft/km

Budapest, 2021. január 31.

 

Takács Gabriella HR tanácsadó
Gubicza Krisztina okl. adószakértő

To top